{{ selectedCategoryName }} {{ selectedMenuName }}
Vissza a lap tetejére

SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

7400 Kaposvár, Honvéd utca 33/a

SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

7400 Kaposvár, Honvéd utca 33/a
Igazgató: Varga Magdolna
Telefon: +36 (82) 529 180
E-mail: kaposvar@cssk.hu

SzocioNet Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

7400 Kaposvár, Honvéd utca 33/a
Szakmai vezető: Juhász Szilvia
Telefon: +36 (82) 529 180
e-mail: juhasz.szilvia@cssk.hu

Szervezeti egységek

Szociális Szolgáltató Csoport
7400 Kaposvár, Honvéd utca 33/a
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8.00–16.00
Telefon: +36 (82) 511 613
E-mail: szolgaltato.csoport@cssk.hu

Családsegítő Munkacsoport
7400 Kaposvár, Honvéd utca 33/a
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8.00–16.00
Telefon: +36 (82) 511 613
E-mail: szolgaltato.csoport@cssk.hu

Adósságkezelési Munkacsoport
7400 Kaposvár, Honvéd utca 33/a
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–16.00, szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.00, csütörtök 8.00–12.00
Telefon: +36 (82) 512 158
E-mail: adossagkezelo@cssk.hu

Közösségi Ellátások Munkacsoport
7400 Kaposvár, Honvéd utca 33/a
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8.00–16.00
Telefon: +36 (82) 511 613
E-mail: kozossegi.mcsoport@cssk.hu

Gyermekjóléti Csoport
7400 Kaposvár, Honvéd utca 33/a
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8.00–16.00
Telefon: +36 (82) 511 388
E-mail: gyermekjolet@cssk.hu

A Szociális Szolgáltató Csoport munkacsoportjain keresztül személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatást (családsegítés), szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek közösségi ellátását biztosítja; illetve ellátja az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat. Feladata a hátrányos helyzetű, krízishelyzetben lévő csoportok, egyének és családok szociális ellátása, a család külső és belső kapcsolati rendszerének támogatása, a krízishelyzetek megelőzése, megszüntetése a szociális munka eszközeivel és módszereivel. A szervezeti egység folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság helyzetét, kezdeményezi új ellátások bevezetését, egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek törvényben meghatározott vagy más speciális ellátását. A Gyermekjóléti Csoport a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást (gyermekjóléti központ, helyettes szülői szolgáltatás) biztosítja. A gyermekjóléti szolgáltatást ellátások teljesítésével (gondozás), ellátások közvetítésével (szolgáltatás) és szervező tevékenységgel (szervezés) látja el. Folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő gyermek- és fiatalkorú, valamint fiatal felnőtt lakosság helyzetét, kezdeményezi egyes rászoruló csoportok, személyek törvényben meghatározott vagy más speciális ellátását.

Ingyenes szolgáltatások: jogi, pszichológiai, orvosi tanácsadás, életvezetési tanácsadás.

SzocioNet Liget Időskorúak Otthona

7400 Kaposvár, Vak Bottyán utca 1.
Igazgató/szakmai vezető: Varga Magdolna
Telefon: +36 (82) 321 973, +36 (82) 510 042
Fax: +36 (82) 413 394
E-mail: liget02@t-online.hu

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9.00–14.00

Ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézmény és idősek nappali ellátását nyújtó idősek klubja. Férőhelyek száma: 60 fő bentlakásos + 20 fő nappali ellátása.

Az intézmény biztosítja az olyan nyugdíjas vagy a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását, gondozását, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, de akik önmaguk ellátására nem vagy csak részben képesek, valamint akiknek négy órát meghaladó a gondozási szükséglete.

A Liget Időskorúak Otthonába történő elhelyezésre irányuló kérelmeket az intézmény igazgatójához kell benyújtani.

SzocioNet Szociális Gondozási Központ

7400 Kaposvár, Béke utca 47.
Szakmai vezető: Turnár Jánosné
Telefon: +36 (82) 424 985, +36 (82) 412 594
Fax: +36 (82) 412 594
e-mail: kozpont@szocgondkaposvar.hu

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8.00–15.30, munkaidőn túl üzenetrögzítő áll rendelkezésre.

Szolgáltatásaink: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása (idősek klubjai), fogyatékosok nappali ellátása.

Idősek klubjai
Kaposvár, Petőfi utca 18. (Nyitva tartás: hétköznap 8.00–16.00)
Kaposvár, Szigetvári utca 7. (Nyitva tartás: hétköznap 8.00–16.00)
Kaposvár, Toponár, Orci utca 1. (Nyitva tartás: hétköznap 8.00–16.00)
Kaposvár, Vak Bottyán utca 1. (Nyitva tartás hétköznap: 8.00–16.00)
Sántos, Fő utca 112. (Nyitva tartás: hétköznap 9.00–15.00)

Otthoni Ápolási Szolgálat: 7400 Kaposvár, Irányi Dániel utca 12–14.
Rendelkezésre állási idő: hétköznap 8.00–16.00, hétvégén szükség szerint.
Telefon: +36 (82) 427 957

SzocioNet Szociális Gondozási Központ Gyöngyfa Napközi Otthon

7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 11.
Nappaliellátás-vezető: Sándor Ildikó
Telefon/fax: +36 (82) 424 292
E-mail: sandorildiko@kapos-net.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő–péntek 7.00–17.00 óráig

Az intézmény 1988. február 8-án kezdte meg működését. Alaptevékenysége: személyes gondoskodást nyújt, fogyatékos személyek nappali intézménye. Felvételt nyerhet az a kaposvári lakos, aki a tanköteles korból kikerült, önmagára és társaira veszélyeztető magatartást nem tanúsít, részben önellátó, továbbá orvosi ellátást és ápolást nem igényel.

Az intézmény célja és feladata: értelmileg akadályozott, halmozottan sérült fiatalok gondozásának, készségfejlesztésének, önellátó életvitelre nevelésének elősegítése. Ezen célok megvalósítását támogatja az intézmény önálló alapítványa, a Kaposvári Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítvány is.

A sérült fiatalok itt aktívan tölthetik el napjaikat. Intézményen kívül szervezett kulturális fesztiválokon, versenyeken, kirándulásokon vehetnek részt. Az intézményen belül lehetőség van képességeiknek megfelelő munkavégzésre is. 1995 óta tankonyha áll a fiatalok rendelkezésére, ahol módjukban áll az alapvető konyhatechnikai műveletek elsajátítása, megismerkedhetnek a konyhai kisgépek biztonságos használatával is. 1996 decemberétől a megfelelő felszereltségű tornaszobában a mozgásfejlesztés mellett az egészséges életmód kialakítása is cél.

A képességek és készségek fejlődését egyéni fejlesztő és csoportfoglalkozások segítik, ahol kiemelt szerep jut a beszéd és kommunikáció fejlesztésének. A fejlesztő foglalkozásokon belül megismerkedhetnek különféle kézműves technikákkal. Többféle szabadidős tevékenység közül választhatnak. Segítséget kapnak egyéni kezdeményezéseik és elképzeléseik megvalósításához. A 2007-ben kialakított zeneterápiás szoba további fejlődési lehetőséget biztosít a fiatalok számára.

A napközi és az alapítvány munkatársainak hitvallása: nem az a legfontosabb, hogy a fiatalok értelmi képességei alacsonyabbak az átlagnál, hanem az, hogy embertársi kapcsolataikban kiegyensúlyozott, teljes életet éljenek.

Az alapítvány számlaszáma: Budapest Bank 10103214-45764825-00000009

SzocioNet Bölcsődei Központ

7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 10.
Szakmai vezető: Csóligné Szlicki Katalin
Telefon: +36 (82) 313 172
E-mail: bolcsodeikozpont@gmail.com
Honlap: www.kaposvaribolcsodek.hu

Bölcsődék
Kaposvár, Búzavirág utca 19. Telefon: +36 (82) 320 357, buzavirag.bolcsode@cbn.hu
Kaposvár, Nemzetőr sor 10. Telefon: +36 (82) 321 968, csiribiribolcsi@gmail.com
Kaposvár, Petőfi utca 18. Telefon: +36 (82) 320 717, petofi.bolcsode@cbn.hu
Kaposvár, Somssich Pál utca 10. Telefon: +36 (82) 314 459, somsich.bolcsode@cbn.hu
Kaposvár, Szigetvári utca 7. Telefon: +36 (82) 424 789, szigetvari.bolcsode@cbn.hu

Nyitva tartás: 6.30–17.30

2016. június 24-ig a bölcsődék az általános nyitvatartási rend szerint működnek.

2016. július 25. és augusztus 19. között nyitva tartó bölcsődék:
Nemzetőr sori bölcsőde, Kaposvár, Nemzetőr sor 10.
Búzavirág utcai bölcsőde, Kaposvár, Búzavirág utca 19.
Somssich Pál utcai bölcsőde, Kaposvár, Somssich Pál utca 10.

2016. június 27. és július 22. között nyitva tartó bölcsődék:
Petőfi utcai bölcsőde, Kaposvár, Petőfi utca 18.
Szigetvári utcai bölcsőde, Kaposvár, Szigetvári utca 7.

2016. augusztus 22-től a bölcsődék az általános nyitvatartási rend szerint működnek.

A Petőfi utcai bölcsődében nyitvatartási időn belül meghatározott térítési díj ellenében gyermekfelügyeletet biztosítanak.

  • a szülővel történő fokozatos beszoktatás lehetőséget ad a bölcsődei élet megismeréséhez
  • a gyermekek ellátását szakképzett gondozónők végzik
  • életkornak megfelelő, korszerű táplálást nyújtanak, a táplálékallergiás gyermekek étkeztetését is vállalják
  • rendszeres orvosi felügyeletet
  • a napirend által biztosítva a megfelelő életritmus kialakítását
  • a szabad levegőn való tartózkodással és alvással elősegíti a gyermek fejlődését
  • a korai társas kapcsolatok hozzájárulnak az óvodai közösségbe való könnyebb beilleszkedéshez

Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság

7400 Kaposvár, 48-as ifjúság útja 58–68.
Intézményvezető: Sziberné Fehér Éva
Telefon: +36 (82) 410 582
Fax: +36 (82) 410 582

Ügyfélfogadás, munkarend: munkanapokon 7.30–15.30, valamint rendelési és rendelkezésre állási idők szerint.

Tevékenység: az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság feladatkörébe tartozik a háziorvosi és házi gyermekorvosi, központi ügyeleti, iskola-egészségügyi, védőnői, anya-gyermek és csecsemővédelmi, felnőtt- és iskolafogászati, valamint praxislaboratóriumi szolgálatok működtetése.