{{ selectedCategoryName }} {{ selectedMenuName }}
Vissza a lap tetejére

Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság

7400 Kaposvár, 48-as ifjúság útja 58-68.

Ügyfélfogadás, munkarend: munkanapokon 7.30–15.30, valamint rendelési és rendelkezésre állási idők szerint.

Tevékenység: feladatkörébe tartozik a gazdasági ellátó tevékenységen és a gyermekjóléti ellátások biztosításán túl a háziorvosi és házi gyermekorvosi, központi ügyeleti, iskola-egészségügyi, védőnői, anya-gyermek és csecsemővédelmi, felnőtt- és iskolafogászati, valamint praxislaboratóriumi szolgálatok működtetése.

Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

7400 Kaposvár, Honvéd utca 33/a
Szakmai vezető: Juhász Szilvia
Telefon: +36 (82) 529 180
E-mail: juhasz.szilvia@cssk.hu

Szervezeti egységek

Szolgáltató Csoport
7400 Kaposvár, Honvéd utca 33/a
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8.00–16.00
Telefon: +36 (82) 511 613
E-mail: szolgaltato.csoport@cssk.hu

Járási csoport
7400 Kaposvár, Honvéd utca 33/a
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8.00–16.00
Telefon: +36 (82) 511 613
E-mail: szolgaltato.csoport@cssk.hu

Adósságkezelési munkacsoport
7400 Kaposvár, Honvéd utca 33/a
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–16.00, szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.00, csütörtök 8.00–12.00
Telefon: +36 (82) 512 158
E-mail: adossagkezelo@cssk.hu

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátást biztosítja, illetve ellátja az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat. Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás.

SzocioNet Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Járási Csoportja 2016.01.01-től a Kaposvári járás területén család- és gyermekjóléti központként látja el feladatait, a Szolgáltató Csoport Kaposvár város területén nyújt szolgáltatást a családok segítése érdekében.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő gyermek- és fiatalkorú, valamint fiatal felnőtt lakosság helyzetét, kezdeményezi egyes rászoruló csoportok, személyek törvényben meghatározott vagy más speciális ellátását.

Ingyenes szolgáltatások: jogi, pszichológiai, orvosi tanácsadás, életvezetési tanácsadás.

Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Bölcsődei Központ

7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 10.
Szakmai vezető: Csóligné Szlicki Katalin
Telefon: +36 (82) 313 172
E-mail: bolcsodeikozpont@gmail.com
Honlap: www.kaposvaribolcsodek.hu

Bölcsődék

 • Kaposvár, Búzavirág utca 19. (Búzavirág bölcsőde) Telefon: +36 (82) 320 357, buzavirag.bolcsode@cbn.hu. Férőhelyek száma: 38.
 • Kaposvár, Nemzetőr sor 10. (Tátika bölcsőde) Telefon: +36 (82) 321 968, csiribiribolcsi@gmail.com. Férőhelyek száma: 62.
 • Kaposvár, Petőfi utca 18. (Tulipános bölcsőde) Telefon: +36 (82) 320 717, petofi.bolcsode@cbn.hu. Férőhelyek száma: 104.
 • Kaposvár, Somssich Pál utca 10. (Százszorszép bölcsőde) Telefon: +36 (82) 314 459, somsich.bolcsode@cbn.hu. Férőhelyek száma: 38.
 • Kaposvár, Szigetvári utca 7. (Pipitér bölcsőde) Telefon: +36 (82) 424 789, szigetvari.bolcsode@cbn.hu. Férőhelyek száma: 26.

Bölcsődék 2017. nyári nyitvatartási rendje

2017. június 23-ig a bölcsődék az általános nyitvatartási rend szerint működnek.

 • Búzavirág Bölcsőde (Kaposvár, Búzavirág u. 20.)
 • Százszorszép Bölcsőde (Kaposvár, Somssich P. u. 10.)
 • Tátika Bölcsőde (Kaposvár, Nemzetőr sor 10.)
 • Pipitér Bölcsőde (Kaposvár, Szigetvár u. 7.)
 • Tulipános Bölcsőde (Kaposvár, Petőfi u. 18.)
 • a szülővel történő fokozatos beszoktatás lehetőséget ad a bölcsődei élet megismeréséhez
 • a gyermekek ellátását szakképzett gondozónők végzik
 • életkornak megfelelő, korszerű táplálást nyújtanak, a táplálékallergiás gyermekek étkeztetését is vállalják
 • rendszeres orvosi felügyeletet
 • a napirend által biztosítva a megfelelő életritmus kialakítását
 • a szabad levegőn való tartózkodással és alvással elősegíti a gyermek fejlődését
 • a korai társas kapcsolatok hozzájárulnak az óvodai közösségbe való könnyebb beilleszkedéshez

Kaposvári Szociális Központ

7400 Kaposvár, Béke utca 47.

7400 Kaposvár, Béke utca 47.
Igazgató: Turnár Jánosné
Telefon: +36 (82) 424 985, +36 (82) 412 594
Fax: +36 (82) 412 594
E-mail: kozpont@szocgondkaposvar.hu

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8.00–15.30, munkaidőn túl üzenetrögzítő áll rendelkezésre.

Szolgáltatásaink: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása (idősek klubjai), fogyatékosok nappali ellátása.

Szervezeti egységek

Közösségi Ellátások Munkacsoport
7400 Kaposvár, Béke utca 47.
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8.00–16.00
Telefon: +36 (82) 424 985

Idősek klubjai

 • Kaposvár, Petőfi utca 18. (Nyitva tartás: hétköznap 8.00–16.00)
 • Kaposvár, Szigetvári utca 7. (Nyitva tartás: hétköznap 8.00–16.00)
 • Kaposvár, Toponár, Orci utca 1. (Nyitva tartás: hétköznap 8.00–16.00)
 • Kaposvár, Vak Bottyán utca 1. (Nyitva tartás hétköznap: 8.00–16.00)
 • Sántos, Fő utca 112. (Nyitva tartás: hétköznap 9.00–15.00)

Otthoni Ápolási Szolgálat

7400 Kaposvár, Irányi Dániel utca 12–14.
Rendelkezésre állási idő: hétköznap 8.00–16.00, hétvégén szükség szerint.
Telefon: +36 (82) 427 957

Kaposvári Szociális Központ
Liget Időskorúak Otthona

7400 Kaposvár, Vak Bottyán utca 1.
Szakmai vezető: Barcza Csilla
Telefon: +36 (82) 321 973, +36 (82) 510 042
Fax: +36 (82) 413 394
E-mail: liget02@t-online.hu

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9.00–14.00

Ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézmény és idősek nappali ellátását nyújtó idősek klubja. Férőhelyek száma: 60 fő bentlakásos + 20 fő nappali ellátása.

Az intézmény biztosítja az olyan nyugdíjas vagy a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását, gondozását, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, de akik önmaguk ellátására nem vagy csak részben képesek, valamint akiknek négy órát meghaladó a gondozási szükséglete.

A Liget Időskorúak Otthonába történő elhelyezésre irányuló kérelmeket az intézmény igazgatójához kell benyújtani.

Kaposvári Szociális Központ
Gyöngyfa Napközi Otthon

7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 11.
Nappaliellátás-vezető: Sándor Ildikó
Telefon/fax: +36 (82) 424 292
E-mail: sandorildiko@kapos-net.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő–péntek 7.00–17.00 óráig

Az intézmény 1988. február 8-án kezdte meg működését. Alaptevékenysége: személyes gondoskodást nyújt, fogyatékos személyek nappali intézménye 34 férőhellyel. Felvételt nyerhet az a kaposvári lakos, aki a tanköteles korból kikerült, önmagára és társaira veszélyeztető magatartást nem tanúsít, részben önellátó, továbbá orvosi ellátást és ápolást nem igényel.

Az intézmény célja és feladata: értelmileg akadályozott, halmozottan sérült fiatalok gondozásának, készségfejlesztésének, önellátó életvitelre nevelésének elősegítése. Ezen célok megvalósítását támogatja az intézmény önálló alapítványa, a Kaposvári Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítvány is.

A sérült fiatalok itt aktívan tölthetik el napjaikat. Intézményen kívül szervezett kulturális fesztiválokon, versenyeken, kirándulásokon vehetnek részt. Az intézményen belül lehetőség van képességeiknek megfelelő munkavégzésre is. 1995 óta tankonyha áll a fiatalok rendelkezésére, ahol módjukban áll az alapvető konyhatechnikai műveletek elsajátítása, megismerkedhetnek a konyhai kisgépek biztonságos használatával is. 1996 decemberétől a megfelelő felszereltségű tornaszobában a mozgásfejlesztés mellett az egészséges életmód kialakítása is cél.

A képességek és készségek fejlődését egyéni fejlesztő és csoportfoglalkozások segítik, ahol kiemelt szerep jut a beszéd és kommunikáció fejlesztésének. A fejlesztő foglalkozásokon belül megismerkedhetnek különféle kézműves technikákkal. Többféle szabadidős tevékenység közül választhatnak. Segítséget kapnak egyéni kezdeményezéseik és elképzeléseik megvalósításához. A 2007-ben kialakított zeneterápiás szoba további fejlődési lehetőséget biztosít a fiatalok számára.

A napközi és az alapítvány munkatársainak hitvallása: nem az a legfontosabb, hogy a fiatalok értelmi képességei alacsonyabbak az átlagnál, hanem az, hogy embertársi kapcsolataikban kiegyensúlyozott, teljes életet éljenek.

Az alapítvány számlaszáma: Budapest Bank 10103214-45764825-00000009