{{ selectedCategoryName }} {{ selectedMenuName }}
Vissza a lap tetejére

Egyeztetést tartanak Kaposvár fenntartható város mobilitási tervéről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016-ban kezdte meg a város Fenntartható Városi Mobilitási tervének kidolgozását. A Mobilitási terv rövid és középtávú operatív intézkedési terv 2023-ig, de egyúttal hosszú távú fejlesztési stratégia is 30 éves kitekintéssel. A dokumentum segíti a 2020-ig megvalósítandó közlekedés-fejlesztési projektek megalapozását, az elvárt támogathatósági feltételek teljesítését.

A Mobilitási terv célja, hogy fenntartható és integrált megoldásokat kínáljon a kaposvári közlekedési problémák megoldására, hozzájárulva ezzel a klímavédelmi és energiahatékonysági célkitűzések teljesüléséhez. A terv összhangban van az Európai Bizottság Fehér Könyvében lefektetett irányelvekkel, és az országos-, a térségi fejlesztési dokumentumokban foglalt célokkal is.

A Mobilitási terv a legjobb nemzetközi gyakorlatokon alapuló, de a hazai tervezési közegbe illesztett és a helyi sajátosságokhoz igazított tervezési módszertan szerint készült. A terv az eddigi közlekedéstervezési gyakorlathoz képest nagyobb hangsúlyt helyez az emberközpontú szemléletre, valamint a lakosság és az egyes érdekcsoportok bevonására, a különböző szakpolitikai területek összehangolására, szakít az egyoldalú ágazati megközelítéssel, a mobilitási kérdéseket komplexen kezeli. A Mobilitási terv készítésekor számos szakmai és társadalmi egyeztetés zajlott a helyi és városkörnyéki különböző szakmai és civil szervezetek, érdek-képviseleti szervezetek bevonásával, emellett a tervezést a nyílt kérdőíves felmérés is segítette. A partnerségi folyamat a Mobilitási terv társadalmi egyeztetési változatának betekintésével folytatódik.

E fontos mérföldkő kapcsán 2017. március 3-ig várjuk a város és környékének lakói, a gazdasági szereplők, a civil szervezetek és további érintettek észrevételeit a következő e-mail címre: sump@kaposvar.hu

A társadalmi egyeztetés során beérkező észrevételek figyelembevételével kerülhet sor a Fenntartható Városi Mobilitási terv végleges változatának Közgyűlési- és a Támogató Szervezet általi jóváhagyására.