{{ selectedCategoryName }} {{ selectedMenuName }}
Vissza a lap tetejére

Környezetvédelem Kaposváron

Kaposvár városa kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre és a fenntarthatóságra, amely a városfejlesztés, a várospolitika számtalan területén megmutatkozik. Az ITS-ben meghatározott korszerű, energia hatékony és környezetbarát városi infrastruktúrák kialakítása cél elérése érdekében már jelentős lépéseket tettünk. Az első és legfontosabb, hogy a cél megvalósításához egy hosszabb távú stratégia is megalkotásra került. Ez a város Smart City programja, amelyben a 100% megújuló alapú energiaellátási rendszer kialakításához szükséges technológiákat és energiaforrásokat tekintjük át jelentőségük sorrendjében. A városüzemeltetés, az önkormányzati tevékenységek egyes területein szintén jelentős előrelépések történtek, melyeket az alábbiakban ismertetünk.

Zöld közlekedés

2015-ben elkészült Kaposvár Kerékpárforgalmi Hálózati Terve, mely alapján a 2014-2020-as Európai Uniós ciklusban jelentős fejlesztéseket fogunk megvalósítani a környezetbarát közlekedés lehetőségének biztosítása érdekében.

Tavaly valósult meg az a mintaprojekt, melynek köszönhetően az országban elsőként elektromos kerékpárokat és rollereket lehet bérelni a város négy pontján kihelyezett dokkolókból. A rendszert Kaposvár kártyával kedvezményes díjak mellett lehet igénybe venni, rendkívüli népszerűségnek örvend. A helyi tömegközlekedési társaság teljes flottája is megújult, az összes autóbusz lecserélésre került. Az új 25 db szóló és 15 db csuklós jármű mindegyike megfelel a legmagasabb európai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásoknak. Az új autóbuszok alternatív üzemanyag-meghajtásúak: CNG, azaz sűrített földgáz a hajtóanyaguk, szennyezőanyag- és zajkibocsátásuk a legszigorúbb Euro-6-os környezetvédelmi besorolási normáknak is megfelel.

Decemberben állította forgalomba új, környezetbarát elektromos autóit a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. A helyben termelt energiával töltött elektromos autók legkiemelkedőbb tulajdonsága, hogy károsanyag-kibocsátásuk nulla.

Parkosítás, erdősítés, zöld építkezés

Korábban már említettük a „zöldterület megújítási programot”, amely zöldfelületeink tudatos és tervezett felülvizsgálatát és a beavatkozások ütemezését tartalmazza, hogy a jövő generációjának továbbadhassuk azt, amit elődeink hagytak ránk: a lombos utcákat és az árnyas parkokat.

Ezen elvek mentén került átépítésre városunk egyik központi területe, a Németh István fasor is. A biztonságos kerékpáros közlekedés érdekében elválasztott kerékpárút készült a térkövezett járda mellett. Új zöld szigetek kerültek kialakításra, melyek mellett az egykori dupla fasor hiányzó fáit is pótolták.

Megújuló energiaforrások, energiatakarékosság

2015. szeptember végéig 2135 lámpatestet cseréltünk le 55 utcában Kaposváron, több, mint 315 millió forintból. A lámpacserékkel párhuzamosan egy intelligens lámpavezérlő rendszer is kiépítésre került, mely képes adatot szolgáltatni az energiafelhasználásról, a meghibásodásokról, valamint azok jellegéről. Ezen kívül a lámpák fényerejének tetszőleges szabályozása is megoldható. A vezérlőrendszer alkalmas különféle szenzorok fogadására, például forgalomszámlálásra, légszennyezettség mérésre vagy kamerajel továbbítására.

KEOP pályázat útján az év végéig 4 db óvoda, egy gimnázium, és egy általános iskola energiahatékonysági korszerűsítései fejeződtek be. A 450 millió forintos beruházásnak köszönhetően éves szinten 281 tonnával csökkent az épületek ÜHG kibocsátása.

A tavalyi évben megkezdődtek a további önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági korszerűsítésének előkészítési munkái is. A korszerűsítési program összeállításánál a fő szempont az épületek energiafogyasztásának, és ÜHG kibocsátásának lehető legnagyobb mértékű csökkentése volt. A fejlesztési tervek többek között a határoló szerkezetek hőveszteségének csökkentését, a világítás korszerűsítését, hőszivattyús és napelemes rendszerek telepítését, valamint központi, egységes épületfelügyeleti rendszer kiépítését célozzák.

Környezettudatos oktatás, környezetkímélő életmód

Fontosak a környezetvédelem kapcsán a közösségi megmozdulások is, hiszen ezek járulnak hozzá az ITS-ben meghatározott „Harmonikus város – vonzó környezet és aktív egészséges társadalom cél eléréshez”. Öt nagyobb ilyen megmozdulást említenénk meg az elmúlt időszakból. Az egyik a „Szemétkedünk” elnevezésű megmozdulás, melyben a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája, a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, és a Kaposmenti Önkormányzati Hulladékgazdálkodási vett rész. A belvárosban található műemlék épület, a Csokonai Fogadó (mely jelenleg üresen áll és újrahasznosítását tervezzük) kirakatait rendezték be a szereplők az újrahasznosítás jegyében, felhívva a figyelmet a tudatos hulladékgazdálkodás fontosságára.

Klímanapot szerveztünk, csatlakozva az Élő Bolygónk kezdeményezéshez. A klímavédelem fontosságára kívánjuk ezzel felhívni a lakosság figyelmét. A programon szemléletformáló játékokon vettek részt a város iskolásai és óvodásai. A gyerekek megmérhették ökológiai lábnyomukat, megmutattuk nekik, hogy egy bevásárlás során mire figyeljenek, hogy környezetbarát termékeket vásároljanak (pl. energiatakarékos izzót, nagyobb kiszerelésű terméket a kevesebb csomagolás érdekében stb.), de az időjárás jelentést is kipróbálhatták. A programhoz csatlakozó lakosság pedig elküldhette fényképét az egyik népszerű helyi hírportálra, bemutatva, hogy mostantól mit tesz a bolygó védelme jegyében.

Kaposvár néhány óvodájában kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek környezetvédelmi nevelésére. Ezen óvodákba hívásra ellátogattunk és kis gyermekeknek szóló módon játékos előadást tartottunk a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban. Fontos a fiatal generációk bevonása, hiszen ők fogékonyak az új gondolatokra, a környezet megvédésére.

Iskolás csoportokat várunk és fogadunk 2015 októbere óta a Kaposmenti Hulladékkezelő Központban. A nyíltnapokon megismerkedhetnek a hulladék kezelésével a látogató fiatalok és a pedagógusok. Személyesen megtapasztalhatják hova is kerül a hulladék, melyet ők egyszerűen a kukába helyeznek, mennyi munka van még hátra, míg a szelektív hulladék frakciónként elkülönülve bálázásra kerül. Reményeink szerint az itt látottak hatására a tudatos vásárlás is megfogalmazódik a fiatalokban, hiszen a hulladék nagy részét mi magunk vásároljuk meg.

„Rossz fát tettünk a tűzre?” címmel kampányt szerveztünk a helyes tüzelés és a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítéséért.

Előadásokat és kerekasztal beszélgetést tartottunk az illegális házi hulladékégetésről és a helyes hulladékkezelésről. A kampány célkitűzése, hogy megteremtse a fenntartható hulladékgazdálkodás alapjait és tovább növelje a szelektíven begyűjtött hulladékok mennyiségét, valamint felhívja a figyelmet a helyes tüzeléstechnika alkalmazására, a hulladékégetésének veszélyeire.

Újrahasznosítás

A város legnagyobb volumenű programja a 118 település hulladékgazdálkodását átfogó Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program. A 6,3 milliárd forintból megvalósult hulladékkezelő központ ehetőséget nyújt a hulladék frakciók szerinti szétválasztására. A hulladéklerakók tehermentesítését, a környezettudatos vásárlói szokások kialakításával, formálásával, a házi komposztálás és a szelektív gyűjtés népszerűsítésével is kívánja támogatni. Összesen 10400 darab úgynevezett kék kuka és komposztláda került kiosztásra. A beruházásnak köszönhetően a begyűjtött vegyes hulladék is és a szelektíven gyűjtött hulladék is a leendő kaposvári hulladékkezelő központba kerül. Itt lehetőség nyílik arra, hogy a vegyes hulladékról leválasszák a hasznosítható fémtartalmat és kiválogassák a hulladéknak azt a részét, amely energetikai hasznosításra kerül.

A városháza dolgozói is húsz, újrahasznosítható papírból készült gyűjtőbe rakhatják bele a papír, a fém és a műanyag hulladékot.