{{ selectedCategoryName }} {{ selectedMenuName }}
Vissza a lap tetejére

Dr. Csillag Gábor

jegyző

Kaposváron született 1976-ban. Középiskolai tanulmányait a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban végezte. 2000-ben jogász diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán. Előbb ügyvédjelöltként, majd a jogi szakvizsga letételét követően ügyvédként dolgozott. 2011-től a Somogy Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának vezetője, majd 2015-től a Somogy Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának vezetője. 2015. október 15. napjától 2015. december 31. napjáig a Humánszolgáltatási és Titkársági Igazgatóság igazgatója, 2016. január 1. óta a város jegyzője. Nős, három gyermek édesapja.

Dr. Farkas Edit

aljegyző

A Tolna Megyei Pincehelyen született 1959-ben. A kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolában statisztikusként érettségizett, majd Budapesten, az Államigazgatási Főiskolán folytatta tanulmányait, ahol igazgatásszervezőként végzett 1982-ben. A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1990-ben jogi diplomát szerzett, 1992-ben jogi szakvizsgát tett. Jelenlegi munkahelyén 1983-tól dolgozik, 1991 óta a Közszolgáltatási Irodát vezette, és 2000. januártól az okmányirodát irányította. 2001. október 1-jétől a város aljegyzője. Szakmai munkájának elismeréseként 1994-ben a Kaposvár Város Szolgálatáért kitüntetésben részesült. 2001-ben megkapta a Magyary Zoltán-emlékérmet, 2009 óta a Honvédelemért kitüntető cím birtokosa. A Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet 2011-ben vehette át.

Csáki Emese

irodavezető
Közigazgatási Igazgatóság, Építéshatósági Iroda

1980-ban született Csíkszeredán. Középiskolai tanulmányait a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnáziumban végezte. 2004-ben szerzett diplomát a Pécsi Pollack Mihály Műszaki Egyetem Építész Karán. A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Irodáján 2005-től dolgozik, melynek irodavezetője 2013. január 14-én lett.

Dr. Major Anita

irodavezető
Közigazgatási Igazgatóság, Adóügyi Iroda

1981-ben született Nagyatádon. A csurgói Nagyváthy János Középiskolában érettségizett 1999-ben. A Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Karán végzett igazgatásszervezőként 2002-ben, majd a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar levelező tagozatán szerzett jogász diplomát a 2013. évben. Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodáján 2002. július 1. óta dolgozik, melynek 2016. március 16-tól irodavezetője.

Bálizsné dr. Heizler Krisztina

irodavezető
Közigazgatási Igazgatóság, Igazgatási Iroda

1979-ben született Kaposváron. A kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar nappali tagozatán szerzett diplomát. A jogi szakvizsgát 2011-ben tette le. 2004. június 1-jétől dolgozik Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. 2007 és 2011 között az Igazgatási Iroda vezetője volt, mely tisztséget 2015. január 1-je óta látja el ismételten.

Kis Szabolcs

irodavezető
Közigazgatási Igazgatóság, Közterület-felügyelet

1980-ban született Kaposváron. Középiskolai tanulmányait a Toldi Lakótelepi Általános Iskolában és Gimnáziumban végezte. Érettségit követően a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán igazgatásszervező diplomát szerzett. Kaposvár Megyei Jogú Város Közigazgatási Igazgatóságának Közterület-felügyeletén 2002 áprilisától dolgozik. 2016. január 1-je óta a szervezeti egység vezetője.

Sovány Tamás Tiborné Varga Anita

irodavezető
Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda

1968-ban született Kaposváron. A kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett. A Kaposvári Tanítóképző Főiskolán szerzett óvónői diplomát 1988-ban. 1998. március 1. óta dolgozik a Polgármesteri Hivatalban, gyámügyi, majd 2013 óta szociális ügyintézőként. 2016. szeptember 1-től a Közigazgatási Igazgatóság Szociális Irodájának vezetője. Férjezett, egy gyermeke van.

Molnár György

igazgató
Gazdasági Igazgatóság

Végzettsége közgazdász. Rövid banki gyakorlat után 1978 óta dolgozik a közigazgatásban. Előbb a Somogy Megyei Tanácson dolgozott különböző beosztásokban, majd 1991-ben került a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságára, melynek 1995 óta a vezetője.

Ráczné Varga Mária

irodavezető
Gazdasági Igazgatóság, Pénzügyi Iroda

Kaposváron született 1967-ben. A kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett 1986-ban. Üzemgazdász-diplomát szerzett 1991-ben a budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, pénzügyi szakon. 1999-ig az ÁB-Aegon Általános Biztosító Rt.-nél belső ellenőrként, 1999–2001-ig az OTP-Garancia Biztosító Rt.-nél pénzügyi vezetőként dolgozott. Költségvetési főmunkatársként 2001. július 16-tól dolgozik a Polgármesteri Hivatalban. 2004 februárja óta látja el az irodavezetői teendőket. Férjezett, két gyermeke van.

Gyönyörűné Pleck Krisztina

irodavezető
Gazdasági Igazgatóság, Gondnoksági Iroda

1977-ben született Kaposváron. Középiskolai tanulmányait a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban végezte. 2006-ban közgazdászdiplomát szerzett a zalaegerszegi Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán. A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság Gondnoksági Irodáján dolgozik 2007 óta, melynek irodavezetője 2015. július 25-én lett. Férjezett, két gyermek édesanyja.

Dr. Kaposvölgyi Lívia

irodavezető
Gazdasági Igazgatóság, Vagyongazdálkodási Iroda

1987-ben született Kaposváron. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar nappali tagozatán szerzett jogászdiplomát. 2010. július 19-től dolgozik a Polgármesteri Hivatalban, kezdetben a Szociális Iroda, majd 2012. május 10-től a Vagyongazdálkodási Iroda ügyintézője. 2015. február 16. napjától a Vagyongazdálkodási Iroda irodavezetője.

Dr. Gróf Regina

irodavezető
Titkársági Igazgatóság, Törzskari Iroda

Kaposváron született 1973-ban. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Karán 2000-ben igazgatásszervező, majd a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász végzettséget szerzett. 2008. július 1-től szakmai tanácsadó, 2015. szeptember 1-től a Törzskari Iroda vezetője. Férjezett, egy gyermek édesanyja.

Kiss Brigitta

irodavezető
Ellenőrzési Iroda

1977-ben született Kaposváron. Középiskolai tanulmányait a kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolában végezte. 2000-ben közgazdász diplomát szerzett Zalaegerszegen a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán. Ezt követően a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán (MSC) szerzett egyetemi diplomát. 2001 szeptemberétől a Honvéd Utcai Általános Iskola gazdasági vezetője volt. A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodáján 2004. szeptember 1-től dolgozik, melynek irodavezetője 2015. október 15-én lett. Férjezett, egy gyermek édesanyja.

Kovács Katalin

igazgató
Környezetfejlesztési Igazgatóság

1977 augusztusában született Nagyatádon. Középiskolai tanulmányait a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban fejezte be, majd a Veszprémi Egyetemen tanult tovább kémia-környezettan szakon. 2000-ben a Kinizsi Élelmiszeripari SZKI-ban kezdett tanítani, főként a környezetvédelmi technikumban tanuló diákokat. 2004-ben megszerezte a környezetmérnöki diplomát, majd 2006-tól a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnál dolgozott, mint munkaszervezeti koordinátor, majd társulás vezető. 2014 januárjától a Polgármesteri Hivatal alkalmazásban áll hulladékgazdálkodási referensként. Legfőbb munkája a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási, és Rekultivációs Program koordinálása. 2015-től regisztrált hulladékgazdálkodási szakértő. 2016. február 1-től a hivatal környezetfejlesztési igazgatója. Férjezett, két gyermek édesanyja.

L. Balogh Krisztina

városi főépítész
Környezetfejlesztési Igazgatóság, Főépítészi Iroda

1970-ben született Budapesten. Az I. kerületi Toldy Ferenc Gimnáziumban érettségizett 1989-ben, majd 1994-ben okleveles építészmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. Ezt követően a Kós Károly Egyesülés posztgraduális képzésén, a Vándoriskolán szerzett oklevelet. 2004-ben védte meg műemlékvédelmi szakmérnöki diplomáját a BMGE Építészmérnöki Karán. 1994 óta a Magyar Építészkamara tagja; építész vezető tervező, településtervező és építészeti-műemlékvédelmi szakértő jogosultsággal. Tagja az ICOMOS Népi Szakbizottságának, korábban Csurgó Város tanácsadó főépítésze. 1995–2011-ig a kaposvári ARKER'S Kft. építésztervezője. 2011-ben az értékvédelem és műemlékvédelem terén végzett munkájáért Kós Károly-díjat kapott. 2013-tól az Országos Főépítészi Kollégium elnökhelyettese. Férjezett, három kislány édesanyja.

Tóth István

városi főmérnök

1949-ben született Újkécskén. A Tiszakécskén szerzett gimnáziumi érettségi után felvételt nyert a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karára, ahol 1974-ben szerzett okleveles erdőmérnöki diplomát. Az egyetem elvégzése után a Kaposvári Közúti Építő Vállalatnál helyezkedett el, ahol 1978-tól fő-építésvezetői munkakörben dolgozott. 1984-től a Somogy Megyei Tanács VB Közlekedési Osztályán megyei útfelügyelő, 1990-től a Tóthbau Kft. ügyvezetője volt. 2004-től 2010-ig egyéni vállalkozó, 2010-től nyugdíjas. Munkája mellett folyamatosan képezte magát, felsőfokú munkaszervezői, környezetvédelmi, útépítés tervezési-kivitelezési szakmérnöki képesítést szerzett. 1998 és 2010 között egyéni önkormányzati képviselő, 2010–2014 között alpolgármester, 2014. november 1-jétől városi főmérnök. Kisebb megszakítással 1974 óta él Kaposváron. Nős, két gyermeke van.

Szirják Imréné

igazgató
Műszaki és Pályázati Igazgatóság

Kaposváron született 1965-ben. Középiskolai tanulmányait a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban végezte, majd Pécsett a Pollack Mihály Műszaki Főiskola Magasépítési Szakán 1986-ban magasépítő mérnöki diplomát szerzett. 1986 szeptemberétől a Somogy Megyei Állami Építőipari Vállalatnál dolgozott közvetlenül a termelésben, majd 1991-től a Renova Kft.-nél volt műszaki vezető. 2003 májusától dolgozik a Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatóságán. 2011. márciustól a Műszaki és Pályázati Igazgatóság irodavezetője, 2013. februártól igazgató. Férjezett, két gyermeke van.

Szilágyi Edit

irodavezető
Műszaki és Pályázati Igazgatóság

Kaposváron született 1957-ben. Középiskoláját nyelv tagozaton a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziumában végezte, majd 1980-ban magasépítő mérnöki diplomát szerzett. Első munkahelye a Somogy Megyei Állami Építőipari Vállalat volt, ahol tíz évet dolgozott közvetlenül a termelésben. 1990-től két évig a Somogy Megyei Beruházási Vállalatnál építész műszaki ellenőrként dolgozott. 1993-tól 1996-ig a Komplex Kft. alkalmazta építész-ügyintézőként. 1996 februárjától a Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatóságán dolgozik, főbb területe az önkormányzati nagyberuházások programjának végrehajtása. 2003 decemberétől irodavezető. Egy gyermeke van.

Jenei Zoltánné

igazgató
Polgármesteri Iroda

1963-ban született Kaposváron. A Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd az Államigazgatási Főiskolán szerzett diplomát. A főiskola elvégzése után a Kaposvári Városi Tanács Termelés- és Ellátásfelügyeleti Osztályán a gmk-k ügyeivel, ipari és kereskedelmi engedélyek kiadásával foglalkozott, majd a Polgármesteri Hivatal Titkárságára került. Előbb adminisztrációvezetőként, majd testületi ügyek referenseként, a későbbiekben polgármesteri referensként tevékenykedett. A Polgármesteri Iroda létrejöttével annak vezetőjévé nevezték ki. Férjezett, két leánygyermek édesanyja.